6 Ocak 2017 Cuma

Çöp depolama alanlarında geçirimsiz tabaka uygulamaları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Günümüzde, geçirimsiz tabaka olarak kullanılacak malzemenin, kabul edilebilir hidrolik iletkenlik değerinin, 1*10-9 m/s değerinden büyük olmaması gerekmektedir. Killer, düşük hidrolik iletkenlikleri ve yüksek adsorpsiyon kapasiteleri ile akla ilk gelen geçirimsiz tabaka malzemesidir. Bununla beraber, yapılan araştırmalar göstermiştir ki; killer sıcaklık ve su içeriği değişimlerinden oldukça fazla etkilenmekte; geçirimsiz malzemede çatlaklar oluşmakta ve dolayısıyla mühendislik parametreleri de istenilen düzeyden uzaklaşmaktadır . Şişme ve büzülme çatlakları killi zeminlerde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi olup geçirimsiz tabakanın devamlılığını sağlayabilmek için minimum düzeye indirilmelidir. Kleppe ve Olson (1985), mineral bazlı geçirimsiz tabaka malzemelerinde ciddi ve malzemenin geçirimsizliğini etkileyecek büzülme kırıklarının %4-5 hacimsel büzülmeden sonra gerçekleştiğini belirlemişlerdir [11]. Killerin sıcaklık ve su içeriği değişimleri etkisinde arzu edilen sonucu vermemesi üzerine, kumlarla karıştırılması fikri öne sürülmüştür. Sonuç olarak kil çeşitlerinin arasından en düşük hidrolik iletkenliğe sahip olan bentonit ile kum karıştırılarak kullanılmıştır. Bu karışım istenilen sonucu vermiş; ayrıca sıcaklık ve su içeriği etkisinde çatlaklar gözlenmemiştir. Bununla beraber, kumların adsorpsiyon kapasitelerinin olmamasından dolayı zararlı atık adsorpsiyonu hedeflenen miktarların oldukça altında kalmıştır . Alternatif olarak kullanılan bir diğer malzeme ise geosentetik killerdir. Geosentetik killer, hem hidrolik iletkenlik hem de adsorpsiyon kapasitesi olarak beklenen düzeyde çalışmaktadırlar; fakat doğal bir malzeme olmadığından işleniş açısından pahalılık göstermekte ve bu yüzden tercih edilmemektedir. Malzemenin hidrolik iletkenliği maruz kalacağı kimyasal etkiler (düşük dielektrik sabiti, yüksek elektrolit konsantrasyonu vb.) karşısında değişebilir. Bu değişim istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

kaynak imo.org.tr