17 Kasım 2016 Perşembe

Atık Depolama Tesislerinde Kullanılmak Üzere Kumve bentonit Karışımlarının Kireç ve Yüksek Fırın Cürufu Katkısı İle İyileştirilmesi
Çalışmada endüstriyel atık olarak ortaya çıkan malzemelerin düzenli depolama tesislerinin inşasında kullanımının uygunluğu araştırılmış, bu sayede depo tabanını meydana getiren malzeme özelliklerinin iyileştirilmesinin yanı sıra mevcut endüstriyel atık miktarının azaltılması planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirli oranlarda hazırlanan kum ve bentonit karışımlarına kireç ve yüksek fırın cürufu (YFC) ilave edilerek karışımlar hazırlanmış ve kompaksiyon, konsolidasyon ile serbest basınç deneylerine tabi tutularak malzemelerin oturma, geçirimlilik ve mukavemet özellikleri incelenmiştir. Karışım içerisindeki bentonit miktarındaki artışın geçirimlilikte azalmaya neden olduğu anlaşılmıştır. Kireç katkısının geçirimliliği azaltarak basınç dayanımını kum ve bentonit karışımlarına oranla artırdığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda kireç ve yüksek fırın cürufu katkısının kum-bentonit karışımlarının özelliklerini düzenli depolama tesislerinde uygulanabilirliği açısından olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır.

alıntı itü

14 Kasım 2016 Pazartesi

Neden kedi kumu ?

Birlikte yaşadığınız, evinizi paylaştığınız kedinizin yemek, su, tuvalet gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Onun için en iyi ve en doğru olanı yapmak fikri tüm kedi severlerin ortak düşüncesidir.
Doğal ortamlarından gelen alışkanlık nedeniyle toprak bir kedi için en ideal tuvalet ortamıdır. Ancak apartman dairelerinde yaşayan pek çok kedi için bu doğal ortamı bulmak neredeyse imkansız olduğundan, uygun malzemeler ile evde ihtiyacını giderebileceği bir mekan oluşturabilirsiniz.
Kedinizin ihtiyacını giderebilmesi için olmazsa olmaz diyebileceğimiz tuvalet kabı, kum ve dışkı temizleme tırmığı gibi malzemeleri seçerken estetik özellikleri ve kullanım kolaylığı yanında ürünlerin sağlığa uygunluğuna da dikkat etmeniz gerekmektedir.

İşte bu durumda bentonit kedi kumu olaya giriyor ve kullanıcının ihtiyacına tam bir karşılık veriyor.

29 Ekim 2016 Cumartesi

Benefits of Bentonite Clay:

 • Remove toxic metals and chemicals following radiation treatments
 • Promotes healthy bacteria balance in the digestive system
 • Supports liver detoxification
 • Helps colon cleansing
 • Boosts immune system

16 Eylül 2016 CumaKONUMUREZERVİ (TON)KALİTE
Ankara-Kalecik-Hançılı
Ankara-Keskin-Beşler
Artvin-Derinköy
Çankırı-Çerkeş-Bayındır
Çankırı-Eldivan
Çankırı-Eldivan
Çankırı-Ilgaz
Çankırı-Eskipazar
Çorum-Sungurlu
Edirne-Enez
Giresun-Tirebolu
İstanbul-Şile-Kızılcaköy-Çamaşırdere
Konya-Sağlık
Konya-Sille
Ordu-Fatsa-ünye
Tokat-reşadiye-Akdoğmuş-Kaşpınar
Trabzon-Araklı-Arsin-Yolüstü
Toplam Bentonit Rezervi
Potansiyel Rezervi
Kaynak

TOPLAM Bentonit miktarı
19 000 000 (1+2)
240 000 (1+2)
800 000 (k)
43 000 (1+2)
300 000 (1+2)
100 000 (1+2)
200 000 (1+2)
800 000 (T)
400 000 (1+2)
50 000 000 (1+2)
4 000 000 (1+2)
180 000 (3)
2 400 000 (1+2)
24 000 (1+2)
2 564 000 (3)
200 000 000 (k)
60 000 (2)
79 000 000
800 000
200 000 000

280 800 000 ton
iyi
iyi
-
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
kötü

iyi

5 Eylül 2016 PazartesiDeri, vücudumuzun en büyük organıdır ve bir anlamda vücut içinde gerçekleşen olaylardan en çok etkilenen kısımdır. Kil, cilt üzerinde kullanıldığında biriken fazla  yağları ve yabancı maddeleri çeker ve atar. Bunun yanında, dolaşımı ve hücre yenilenmesinde uyarıcı etki yapar. Herhangi bir yöntemde yapacağınız bentonit kil uygulamalarının vücudumuza kesinlikle bir faydası olacagına inanıyorum.

2 Eylül 2016 Cuma

Never heard of bentonite clay before? Well, then you may be very surprised to hear that it’s a “healing clay” that cleanses and heals the body. In fact, many people enjoy bentonite clay benefits by taking internally (in other words, drinking and eating it), on top of using it externally on the skin.
Bentonite clay, also called Montmorillonite clay, is taking off as a wellness trend among people who are looking to help detoxify their bodies and defend against illnesses. While it’s been used for centuries around the world to promote better health and ward off disease, this healing clay recently gained some spotlight in the U.S. and Europe as a trusted product* that can be added to any detoxification program.

28 Ağustos 2016 Pazar

Bentonit,sondaj çamuru (veya sondaj sıvısı) olarak da kullanılır ki en önemli kullanım alanlarından biri de budur. sondaj kuyusuna pompalanırken hem tijlerin ve matkabın sürtünme sonucu ısınarak yanmasını önler, hem de sondaj kuyusu çeperini ıslatıp sıvayarak kaçaklara ve göçmelere engel olur.

19 Ağustos 2016 Cuma

 Gıda Sanayinde Kullanımı
 Gıda sanayinde şarap, bira ve meyvesuyu durultma işlemlerinde kullanılır. Yağ sektöründe ise ağartıcı olarak kullanılır. Ayrıca hayvan yemine katkı olarak da kullanılmaktadır.

Özellikle şarap üretiminde sıklıkla kullanılan bentonit, şarabın kolaylıkla durultulmasını ve protein stabilizasyonunu sağlar. Şarapların bulanıklığına neden olan tanenler, proteinler, metal bileşikleri, renk maddeleri ve pektik maddelerin uzaklaştırılması gerekmektedir. Bulanıklığa neden olan bu maddeler bentonit, jelatin ve kiselsol gibi gıdaya uygun yardımcı maddeler ile şaraptan uzaklaştırılır. Durultma yapılırken bentonit şarap içerisinde şişer, bu arada yapısındaki Ca, Na, Mg iyonlarını şaraba verir. Ayrılan bu maddelerin yerine şarap içinde bulunan protein molekülleri yerleşir, bunun sonucu bentonit şişer ve tortu halinde dibe doğru çöker. Böylece şaraptan, bulanıklık yapan proteinler aktarmalar ile ayrılmış olur. Bentonit durultmasından sonra yapılacak separatör durultmasını berrak filtrasyon izlemelidir. Bunlar uygulanmazsa bir hafta beklenmelidir.

Madenimiz durultucu bir toprak olmakla beraber proteinler bakımından stabilizasyon sağlaması yönünden önemlidir. Diğer yararları ise ortamdaki demir ve bakırın bir kısmını absorbe eder, demir ve bakır kırılmalarına karşı şarabı korur. Oksidazlara karşı olumsuz etki yapar ve şarabı oksidasyondan korur. Bunun sonucu daha az sülfürdioksit  kullanılır. Başlangıçta bentonit durultması yapılmış şarap daha sakin bir fermantasyon geçirir; şarabın kalitesi artar, iyi buke oluşur.
 Maden şaraplarda renk maddelerini absorbe ettiğinden özellikle kırmızı şaraplarda renk açılması yaptığından kırmızı şaraplara önerilmez. Bazı yıllar, çok fazla tanenli maddeler içeren ve protein oranı yüksek olan kırmızı şaraplarda kural dışı olarak bentonit durultması yapılabilir. Küçük tat ve koku hataları absorbe edilir, hafif renk hataları giderilir. Kalsiyum bentonit ile, şaraplarda yüksek olan CO2 miktarı azaltılabilir. Ayrıca, bentonit şarapta histamin gibi biojen aminleride büyük ölçüde absorbe edebilmektedir. Maden durultması görmüş şaraplarda histaminden dolayı organizmada görülen bazı allerjik etkiler ve baş ağrısıda en aza inmektedir.
  Şaraplarda Kullanım Şekli ve Miktarı
 Madenin ticari sunum şekli; hafif kırmızımsı veya açık gri renkte ince granül veya toz halindedir. Madenin orta katmanındaki katyonlar ile pozitif yük taşıyan proteinler yer değiştirir. Böylece özellikle termolabil proteinler madene bağlanmış olarak uzaklaştırılabilmektedir. BMadenin etkinliği üzerinde sıcaklık ve pH rol oynamaktadır. Madenin etkinliği 20-60°C arasında yüksek düzeyde olmakla beraber en yüksek etkinliğini 35°C’de göstermektedir.
 Bentonit uygulamasında önce bir ön hazırlık gereklidir. Bu amaçla 1 kg madene 5-7 lt su eklenip, iyice karıştırılarak, süspanse edilir. 4-6 saat süreyle dinlenmeye bırakılıp, iyice şişmesi sağlanır. En doğrusu bir gün önceden ıslatılarak, yeterince şişmesi için zaman tanınmasıdır. Çünkü bentonit ancak tam şişirildikten sonra etkinlik kazanmaktadır. İyi kalitede bir bentonit çok iyi şişerek homojen ve iyi akışkanlık gösteren bir süspansiyon oluşturmaktadır. Ancak bentonit jel şeklinde bir kitle oluşturmuşsa, aşırı miktarda sodyum içermektedir ve ortamın sodyum içeriğini yükseltebilir.
 Şaraplara katılacak malzeme miktarı protein miktarına göre değişmekle birlikte, bentonit tipi de etkili olmaktadır. Şarapların asit miktarı da büyük etki yapar. Asidi düşük olan şaraplarda, fazla miktarda bentonit kullanılır. Ayrıca her zaman belli oranda bentonit, belli oranda protein çöktürmez. Proteince zengin şaraplarda, zayıf proteinli şaraplara oranla daha fazla protein çöktürür.
 Beyaz şaraplara önerilen malzeme miktarı 100 litreye 30-200 g gibidir. Görüldüğü gibi katılacak miktar farkı çok büyüktür. Bu nedenle, maden durultmada bir ön denemenin yapılması iyi olur. Fazla katılmakla bentonit, şarapta jelatin gibi sorun yaratmaz. Ancak, şişme özelliğinden dolayı, bünyesine aldığı şarabı geri vermemektedir. Bu durumda bir miktar şarap kayıp olmaktadır. Bunun için katılacak miktar bir ön deneme ile tespit edilmelidir

13 Ağustos 2016 Cumartesi

Bentonite clay carries a strong negative charge which bonds to the positive charge in many toxins. When it comes in contact with a toxin, chemical, or heavy metal, the clay will absorb the toxin and release it’s minerals for the body to use. Bentonite also helps get oxygen to cells as it pulls excess hydrogen and allows the cells to replace it with oxygen instead.
Bentonite clay is a common ingredient in detox and cleansing products. It has an alkalizing effect on the body and when taken correctly, it can help balance gut bacteria.
Personally, I’ve seen people benefit from taking Bentonite Clay to help with:
 • Digestive disturbances like acid reflux, constipation, bloating, gas, etc. (Kaolin clay was common ingredient in medicines like Maalox and Rolaids for years)
 • Helping with skin and allergy issues
 • To help provide minerals for the body
 • To help speed recovery from vomiting and diarrhea
 • Detoxification
 • In oral health preparations
 • Externally for all types of skin problems and to speed healing
Healing clays like Bentonite have a high concentration of minerals including silica, calcium, magnesium, sodium, iron, and potassium.

What Does it Do?

Bentonite Clay is a unique clay due to its ability to produce an “electrical charge” when hydrated. Upon contact with fluid, its electrical components change, giving it the ability to absorb toxins. Bentonite is known for its ability to absorb and remove toxins, heavy metals, impurities, and chemicals.

12 Ağustos 2016 Cuma

Bentonit nerelerde kullanılır diye merak ediyorsanız,şunu söylemekte fayda görüyorum maden neredeyse heryerde kullanılıyor.Ben yinede size bir kaç örnek vereyim.


·Döküm kumu ve paletleme,
·Kağıt sanayii,
·Sondajlarda,
·Lastik sanayii,
·Gıda sanayii,
·a) Berraklaştırma işleminde (Şarap, Meyva suyu, Bira)
·b) Ağartma işleminde (Yağ sektöründe)
·Gübre sanayii,
·Boya Sanayi,
·Seramik Sanayi,
·Kedi kumu,
·İlaç Sanayi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba

Dünya rezervinin yüzde 20'si Türkiye'de bulunan ve inşaattan sondaja, kozmetikten tekstile kadar farklı sektörlerdeki bine yakın üründe kullanılan ve bir çeşit kil olan bentonit madeni, yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bentonitle ilgili Almanlar Ordu-Fatsa'daki, ABD'liler Edirne Enez'deki rezervleri işletirken, İtalyan şirketlerinin de Türkiye'deki satın almalarla ilgilendikleri öğrenildi.


Yaklaşık 300 milyon tonla dünya rezervinin yüzde 20'si Türkiye'de bulunan söz konusu maden, özellikle Tokat, Edirne, Çankırı, Ordu, Giresun ve Konya'daki rezervlerden çıkarılarak ihraç ediliyor. Kedi kumu olarak da kullanılan ve bir çeşit kil olan bentonitten, ilaç, kagıt,lastik sanayinde dolgu maddesi, çimento ve seramik sanayinde ise katkı maddesi olarak yararlanılıyor.

Nedir bu bentonit ?
 60 Oranında montmorillonit içeren maden şekil değiştirebilen ve akışkan bir kildir. Beyaz sarı yeşil ve gri renkte bulunan bentonit çoğunlukla kağıt lastik gıda sanayi gübre boya seramik ve ilaç sanayisi gibi birçok alanda kullanılır. Özellikle gıda sanayinde şarap meyve suyunun berraklaştırma işleminde ve yağın ağartılması için kullanılır.
Alüminyum ve magnezyum açısından zengin olan bentonit yumuşak gözenekli ve kolay şekil verilebilir bir özelliğe sahiptir. Volkanik tüf kül ve lavların ayrışmasıyla oluşur. Hacimce 15 kat şişme özelliği ve geniş yüzey alanına sahiptir. Su ile karıştığında jelleşebilir ve akışkan hale dönüşebilir.

Alüminyum silikat olarak da adlandırılan bentonit yapıştırıcı ve yangın söndürücülerde de kullanılır. Ayrıca kurşun kalem renkli kalem ve pastel boya yapımında kullanılır.

  Bentonit Kili,bazı uzman ve kişilerce,insan sağlığında adera yarattığı mucizelerden ötürü YAŞAYAN KİL olarak adlandırılmaktadır.
 Bentonit Kili,birçok uzmanın,tüm ciddi hastalıkların ana tetikleyicisi olduğuna inandığı ağır metaller,toksin ve radyasyon ile mücadele etmede doğal ve güvenilir bir yoldur.
Yapılan birçok araştırmada bu durum ortaya konmuş, Bentonit Kilinin,Detoks Etkisi ve İyileştirme Özelliği açısından geniş spektruma sahip kil olduğu ifade edilmiştir.
 BENTONİT KİLİNİN KULLANIM ALANI GENİŞLİYOR !!!!
-Vücudun Kimyasal,Toksin,Bakteri,Virüs,Aflatoksin ve Serbest Radikallerden Arındırılmasında
-Civa ve Kurşun gibi Ağır Metallerin vücuttan atılmasında ve Otizm ile Mücadelede
-Diş ve Diş Eti temizliğinde,Ağız Yaralarında,Baş Ağrısı,Göz Yorgunluğunda
-Erken Yaşlanma,Kırışık ve Selülitlerde
-Egzama ve Sedef Hastalığı gibi ciddi Deri Hastalıkları,diğer Cilt Rahatsızlıklarında
-Sivilce,Böcek Sokmaları,Siğil ve Mantar gibi çeşitli Cilt Sorunlarında,Enfekte Yaralar,Kaşıntı ve Yanmalarda
-Kemik ve Kas Hasarı,Romatizmal Rahatsızlıklarda ve Karpal Tünelde
-Kronik Bel Ağrıları,miyozit,tendinit,fibromiyalji sendromları,yumuşak doku ve hareketsiz kalma durumlarında
-Sindirim Sistemi ve bağırsak rahatsızlıklarında(Refiü,Ülser,Kusma,İshal vs),Parazitleri ile mücadelerde ve Kolon temizliğinde
-Karaciğer Problemlerinde,Bağışıklık Sistemini güçlendirmede
-Radrasyon Işımalarının olumsuz etkilerini engellemede ve etkilerini azaltmada
-AIDS(HIV Virüsü),Kuş ve İnsan Gribinde
ZENGİN MONTMORİLLONİT MİNERALLİ BENTONİT KİLİNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ
Maske Şeklinde Ciltlerde Kullanımı
Jel Şeklinde Vücutta Kullanımı
Lapa Şeklinde Bölgesel Kullanım
Vücut Banyosu Kürü Şeklinde Kullanımı
Ayak Banyosu Kürü Şeklinde Kullanımı
Dahili Olarak(İçecek) Kullanımı
Diş,Diş Eti ve Ağız Bakımı Olarak Kullanımı
 Çevre Temizleme / Atık Arıtma : Bentonit, atık suların arıtılmasında kullanılmaktadır. Bentonit toprakta geçirgenliği azaltır. Yeraltı sularının kirlenmemesi için doğal olarak bentonit içeren düşük geçirgenlikli topraklar tavsiye edilmektedir. Toprağa bentonit katılarak su geçirgenliği düşülür ve kirlilik önlenmiş olur.

8 Ağustos 2016 Pazartesi

atık depolama tesisleri için depolama tabanına uygulayacağınız doğal kil bentonitin geçirimsizliği 10üstü -9 m/sn sağlamak zorundadır. yarı geçirimli bir malzemeyi uygulayamazsınız. uygulamanın bir mantığı olmaz. bentonit esaslı yapay kil malzemeler ( geosentetik kil örtü) geçirimsizliği 10üsü -11 m/sn kadar düşüktür.

7 Ağustos 2016 Pazar

Our company from 1980 until today in various microns and quality that appeals to a wide range of applications micronized bentonite, Pulverized coal dust, such as Perlite specific feature is the production of industrial raw materials.
 Together with our customers, our products are produced in high quality and standards at the time we promised and ensure the commitment is our company principle.
Bize Ulaşın / Contact us
+90376 212 5722  tel              Atatürk Bulvarı Sıla Apartmanı 41/1 ÇANKIRI/TURKEY
+90376 212 2670  tel                       info@ceylanmadencilik.com
+90376 212 7843  fax
+90533 267 8200  gsm             www.ceylanmadencilik.com
Bentonit nerden alınır?
Firmamız 1980 yılından günümüze kadar değişik mikron ve kalitelerde çok geniş bir uygulama alanına hitap eden mikronize edilmiş BENTONİT, PULVARİZE KÖMÜR TOZU, PERLİT gibi spesifik özelliğe sahip endustriyel hammadelerin üretimini yapmaktadır.
Müşterilerimizle beraber yüksek kalite ve standartta üretilen ürünlerimizi söz verdiğimiz tarihte ve taahhutte ulaşmasını sağlamak şirket prensibimizdir.

Bize Ulaşın / Contact us
+90376 212 5722  tel              Atatürk Bulvarı Sıla Apartmanı 41/1 ÇANKIRI/TURKEY
+90376 212 2670  tel                       info@ceylanmadencilik.com
+90376 212 7843  fax
+90533 267 8200  gsm
www.ceylanmadencilik.com
Maden den kedi kumu üretimi yapılabilmektedir,çinden ve yurt dışı diğer ülkelerden gelen diğer kedi kumlarına göre daha performanslıdır.Madenin elenip ısıl  işlemden geçirilmesinden sonra,elde edilen kedi kumu paketlenip marka basılıp son kullanıcı ile buluşturulabilir. Yurt içi satışlarında her yıl yaklaşık %40 artış olmaktadır.

Neden kedi kumu ?

Birlikte yaşadığınız, evinizi paylaştığınız kedinizin yemek, su, tuvalet gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Onun için en iyi ve en doğru olanı yapmak fikri tüm kedi severlerin ortak düşüncesidir.
Doğal ortamlarından gelen alışkanlık nedeniyle toprak bir kedi için en ideal tuvalet ortamıdır. Ancak apartman dairelerinde yaşayan pek çok kedi için bu doğal ortamı bulmak neredeyse imkansız olduğundan, uygun malzemeler ile evde ihtiyacını giderebileceği bir mekan oluşturabilirsiniz.
Kedinizin ihtiyacını giderebilmesi için olmazsa olmaz diyebileceğimiz tuvalet kabı, kum ve dışkı temizleme tırmığı gibi malzemeleri seçerken estetik özellikleri ve kullanım kolaylığı yanında ürünlerin sağlığa uygunluğuna da dikkat etmeniz gerekmektedir.


İşte bu durumda bentonit kedi kumu olaya giriyor ve kullanıcının ihtiyacına tam bir karşılık veriyor.

İhtiyaç halinde www.ceylanmadencilik.com iletişime geçiniz.
Bentonit, bir diğer adıyla alüminyum silikat, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

Türkiye'de maden oluşumları Biga Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, Eskişehir ve Ankara, Çankırı, Ordu, Trabzon, Elazığ, Malatya bölgelerinde bulunmaktadır.

Madenin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden çok farklıdır ve değişik türleri bulunmaktadır. Kimyasal özelliklerine göre başlıca iki gruba ayrılır:

Sodyum Bentoniti: Genelde ağırlıklı olarak sondaj bentoniti ve döküm bentoniti şeklinde işlenir ve kullanılır.

Kalsiyum Bentoniti: Özellikle ağartma toprağı olarak işlenir ve kullanılır.
 www.ceylanmadencilik.com