6 Ocak 2017 Cuma

Çöp depolama alanlarında geçirimsiz tabaka uygulamaları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Günümüzde, geçirimsiz tabaka olarak kullanılacak malzemenin, kabul edilebilir hidrolik iletkenlik değerinin, 1*10-9 m/s değerinden büyük olmaması gerekmektedir. Killer, düşük hidrolik iletkenlikleri ve yüksek adsorpsiyon kapasiteleri ile akla ilk gelen geçirimsiz tabaka malzemesidir. Bununla beraber, yapılan araştırmalar göstermiştir ki; killer sıcaklık ve su içeriği değişimlerinden oldukça fazla etkilenmekte; geçirimsiz malzemede çatlaklar oluşmakta ve dolayısıyla mühendislik parametreleri de istenilen düzeyden uzaklaşmaktadır . Şişme ve büzülme çatlakları killi zeminlerde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi olup geçirimsiz tabakanın devamlılığını sağlayabilmek için minimum düzeye indirilmelidir. Kleppe ve Olson (1985), mineral bazlı geçirimsiz tabaka malzemelerinde ciddi ve malzemenin geçirimsizliğini etkileyecek büzülme kırıklarının %4-5 hacimsel büzülmeden sonra gerçekleştiğini belirlemişlerdir [11]. Killerin sıcaklık ve su içeriği değişimleri etkisinde arzu edilen sonucu vermemesi üzerine, kumlarla karıştırılması fikri öne sürülmüştür. Sonuç olarak kil çeşitlerinin arasından en düşük hidrolik iletkenliğe sahip olan bentonit ile kum karıştırılarak kullanılmıştır. Bu karışım istenilen sonucu vermiş; ayrıca sıcaklık ve su içeriği etkisinde çatlaklar gözlenmemiştir. Bununla beraber, kumların adsorpsiyon kapasitelerinin olmamasından dolayı zararlı atık adsorpsiyonu hedeflenen miktarların oldukça altında kalmıştır . Alternatif olarak kullanılan bir diğer malzeme ise geosentetik killerdir. Geosentetik killer, hem hidrolik iletkenlik hem de adsorpsiyon kapasitesi olarak beklenen düzeyde çalışmaktadırlar; fakat doğal bir malzeme olmadığından işleniş açısından pahalılık göstermekte ve bu yüzden tercih edilmemektedir. Malzemenin hidrolik iletkenliği maruz kalacağı kimyasal etkiler (düşük dielektrik sabiti, yüksek elektrolit konsantrasyonu vb.) karşısında değişebilir. Bu değişim istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

kaynak imo.org.tr

17 Kasım 2016 Perşembe

Atık Depolama Tesislerinde Kullanılmak Üzere Kumve bentonit Karışımlarının Kireç ve Yüksek Fırın Cürufu Katkısı İle İyileştirilmesi
Çalışmada endüstriyel atık olarak ortaya çıkan malzemelerin düzenli depolama tesislerinin inşasında kullanımının uygunluğu araştırılmış, bu sayede depo tabanını meydana getiren malzeme özelliklerinin iyileştirilmesinin yanı sıra mevcut endüstriyel atık miktarının azaltılması planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirli oranlarda hazırlanan kum ve bentonit karışımlarına kireç ve yüksek fırın cürufu (YFC) ilave edilerek karışımlar hazırlanmış ve kompaksiyon, konsolidasyon ile serbest basınç deneylerine tabi tutularak malzemelerin oturma, geçirimlilik ve mukavemet özellikleri incelenmiştir. Karışım içerisindeki bentonit miktarındaki artışın geçirimlilikte azalmaya neden olduğu anlaşılmıştır. Kireç katkısının geçirimliliği azaltarak basınç dayanımını kum ve bentonit karışımlarına oranla artırdığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda kireç ve yüksek fırın cürufu katkısının kum-bentonit karışımlarının özelliklerini düzenli depolama tesislerinde uygulanabilirliği açısından olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır.

alıntı itü

14 Kasım 2016 Pazartesi

Neden kedi kumu ?

Birlikte yaşadığınız, evinizi paylaştığınız kedinizin yemek, su, tuvalet gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir. Onun için en iyi ve en doğru olanı yapmak fikri tüm kedi severlerin ortak düşüncesidir.
Doğal ortamlarından gelen alışkanlık nedeniyle toprak bir kedi için en ideal tuvalet ortamıdır. Ancak apartman dairelerinde yaşayan pek çok kedi için bu doğal ortamı bulmak neredeyse imkansız olduğundan, uygun malzemeler ile evde ihtiyacını giderebileceği bir mekan oluşturabilirsiniz.
Kedinizin ihtiyacını giderebilmesi için olmazsa olmaz diyebileceğimiz tuvalet kabı, kum ve dışkı temizleme tırmığı gibi malzemeleri seçerken estetik özellikleri ve kullanım kolaylığı yanında ürünlerin sağlığa uygunluğuna da dikkat etmeniz gerekmektedir.

İşte bu durumda bentonit kedi kumu olaya giriyor ve kullanıcının ihtiyacına tam bir karşılık veriyor.

29 Ekim 2016 Cumartesi

Benefits of Bentonite Clay:

  • Remove toxic metals and chemicals following radiation treatments
  • Promotes healthy bacteria balance in the digestive system
  • Supports liver detoxification
  • Helps colon cleansing
  • Boosts immune system

16 Eylül 2016 CumaKONUMUREZERVİ (TON)KALİTE
Ankara-Kalecik-Hançılı
Ankara-Keskin-Beşler
Artvin-Derinköy
Çankırı-Çerkeş-Bayındır
Çankırı-Eldivan
Çankırı-Eldivan
Çankırı-Ilgaz
Çankırı-Eskipazar
Çorum-Sungurlu
Edirne-Enez
Giresun-Tirebolu
İstanbul-Şile-Kızılcaköy-Çamaşırdere
Konya-Sağlık
Konya-Sille
Ordu-Fatsa-ünye
Tokat-reşadiye-Akdoğmuş-Kaşpınar
Trabzon-Araklı-Arsin-Yolüstü
Toplam Bentonit Rezervi
Potansiyel Rezervi
Kaynak

TOPLAM Bentonit miktarı
19 000 000 (1+2)
240 000 (1+2)
800 000 (k)
43 000 (1+2)
300 000 (1+2)
100 000 (1+2)
200 000 (1+2)
800 000 (T)
400 000 (1+2)
50 000 000 (1+2)
4 000 000 (1+2)
180 000 (3)
2 400 000 (1+2)
24 000 (1+2)
2 564 000 (3)
200 000 000 (k)
60 000 (2)
79 000 000
800 000
200 000 000

280 800 000 ton
iyi
iyi
-
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
iyi
kötü

iyi

5 Eylül 2016 PazartesiDeri, vücudumuzun en büyük organıdır ve bir anlamda vücut içinde gerçekleşen olaylardan en çok etkilenen kısımdır. Kil, cilt üzerinde kullanıldığında biriken fazla  yağları ve yabancı maddeleri çeker ve atar. Bunun yanında, dolaşımı ve hücre yenilenmesinde uyarıcı etki yapar. Herhangi bir yöntemde yapacağınız bentonit kil uygulamalarının vücudumuza kesinlikle bir faydası olacagına inanıyorum.

2 Eylül 2016 Cuma

Never heard of bentonite clay before? Well, then you may be very surprised to hear that it’s a “healing clay” that cleanses and heals the body. In fact, many people enjoy bentonite clay benefits by taking internally (in other words, drinking and eating it), on top of using it externally on the skin.
Bentonite clay, also called Montmorillonite clay, is taking off as a wellness trend among people who are looking to help detoxify their bodies and defend against illnesses. While it’s been used for centuries around the world to promote better health and ward off disease, this healing clay recently gained some spotlight in the U.S. and Europe as a trusted product* that can be added to any detoxification program.